• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png
  • 11.png

ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE 

تاریخ 13-11 اسفند ماه سال 94

تهران، دانشگاه صنعتی شریف

 

لازم به ذکر است با بهره گیری از تجربیات برگزاری مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف در چهار دوره همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در اسفندماه 1384، 1386 و 1388 و 1390 استقبال چشمگیر جامعه صنعتی و دانشگاهی از این حرکت،  اقدام به برگزاری پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در 13-15 اسفند 1392 با حضور وزیر نفت و رییس دانشگاه صنعتی شریف و جمعی از اساتید و کارشناسان و دانشجویان این حوزه در محل سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف نمود.