• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png
  • 11.png

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 

16 الی 19 اردیبهشت 1395

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران