• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png
  • 11.png

دتکتور ALTAIR5x که قابلیت تشخیص 6 گاز را به طور همزمان دارد،به تازگی سنسور (PID (photo - ionization را به قابلیت های خود افزوده است. با افزوده شدن این سنسور، دتکتور ALTAIR5X توانایی تشخیص VOC ها که در بسیاری از موارد ضروری است را خواهد داشت. این یونیت با دستگاه تست اتومات GALAXY GX2 و نرم افزار  MSA Link Pro کاملا سازگار است و قابلیت بلوتوث را نیز دارد.به نظر می رسد این تلاشی است از کارخانه MSA در راستای کنارگذاشتن دتکتور SIRIUS که قبلا سنسورهای PID بر روی آن ها ارائه می شده است.