"بارتلز ریگر" به عنوان یک متخصص در زمینه تولید سیستم های تنفسی و  تامین هوا شناخته شده است. بر اساس تایید و دریافت گواهی نامه استاندارد CE در زمینه سیستم های تنفسی خط هوای فشرده، منحصرا انواع مختلفی از  سیستمهای تنفسی  از جمله سیستم های سیار و ترولی دار را تولید و طراحی میکند. از جمله ویژگی های شاخص این کمپانی، تولید سیستم های مختلف تنفسی طبق درخواست مصرف کننده می باشد.

به منظور مشاهده وب سایت کمپانی بارتلز ریگر اینجا را کلیک کنید.