کمپانی  Draeger به عنوان یک پیشرو در زمینه فناوری پزشکی و تجهیزات ایمنی، تجهیزات و راه حل های نوآورانه در سراسر جهان در راستای اعتماد مردم ایجاد می کند. محصولات این کمپانی همیشه در راستای نجات افراد و زندگی استفاده می شوند. تجهیزات این شرکت برای استفاده های بالینی و کلینیکی، صنعتی و یا معدنی، خدمات آتش نشانی و امداد و نجات و غیره همگی در راستای محافظت و پشتیبانی و نجات جان افراد استفاده می گردد.

به منظور مشاهده وب سایت کمپانی دراگر اینجا را کلیک کنید.