گروه KIVANÇدر سال 1980تأسیس گردید و در سال 1984به صورت یک شرکت ثبت شده شروع به کار کرد. آن ها در این گروه از سه بخش اصلی و نیز یک مشارکت انتفاعی برخوردارند.


.1بخش ایمنی ،KIVANÇکه به طور حرفه ای به طراحی و تولید لباسهای ضد حریق و ضد حرارت میپردازد.
.2بخش مهندسی ،KIVANÇکه با استفاده الیاف شیشه به تولید محصولات عایق حرارتی می پردازد.
.3بخش معدن ،KIVANÇکه با استفاده از کوآرتز (سیلیکا) به تولید مواد معدنی صنعتی میپردازد.

 علاوه بر این، گروه KIVANÇ با شرکت فرانسوی  SNF SPCM SAنیز مشارکت دارد. شرکت ترکی   SNFبه توزیع و پخش مواد لخته ساز و منعقد کننده در ترکیه و سایر جماهیر ترک اشتغال دارد. این مواد شیمیایی در نیروگاههای تصفیه آب آشامیدنی و فاضلاب، و صنایع معدن، نفت، کاغذ و نساجی مورد استفاده قرار میگیرند. گروه ایمنی  KIVANÇبه صورت حرفه ای به طراحی و تولید اونیفرم های ضد حرارت و ضد حریق برای کاربردهای آتش نشانی، نظامی، پلیسی، دفاع غیر نظامی، جنگل بانی و صنعتی می پردازد. تمامی محصولات دارای گواهینامه  EN-CEهستند. علاوه بر این، گروه ایمنی KIVANÇیکی از اعضای طرح مشترک ® Du PontTM Nomex و نیز یکی از تولید کنندگان مجاز لباسهای ®PBI است.

به منظور مشاهده وب سایت این کمپانی اینجا را کلیک کنید.