خدمات:

مشاوره و طراحی سیستم­ها

-          تأمین تجهیزات

-          نصب و راه اندازی

-          آموزش

-          تأمین قطعات یدکی

-          سرویس و کالیبراسیون

-          قراردادهای سرویس و نگهداری

-          پشتیبانی فنی