بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 

16 الی 19 اردیبهشت 1395

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران