آنالایزرهای گاز

 


     -  مشاور، تأمین کننده و مجری انواع آنالایزر گاز پرتابل و ثابت جهت اندازه‌گیری گاز در دودکش (مدل های نمونه‌گیر و یا in-situ) پروسس، کوره‌های عملیات حرارتی، اندازه‌گیری خلوص هیدروژن با امکان نصب و راه‌اندازی در محل سایت و نیز آموزش تجهیزات خریداری شده در محل کارخانه سازنده