تجهیزات حفاظت فردی

 

انواع لباس محافظ


   -  مشاور و تأمین کننده تجهیزات حفاظت فردی شامل: انواع لباس ضدگاز، ضد اسید، لباس آتش‌نشان شامل کلاه، پوتین و دستکش ضد حریق، همچنین تجهیزات کار در ارتفاع شامل سه پایه نجات با وینچ دستی و یا برقی، قرقره‌های قفل شونده، هارنس و سایر اقلام مورد نیاز، تشک نجات در دو مدل فن‌دار و یا پر شونده با سیلندر و سایر تجهیزات شخصی و انفرادی امدادگر