لوازم امداد و نجات


   -  لوازم امداد و نجات شامل سه پایه نجات مخصوص حمل مصدوم و بار، برانکارد تاشو، پاراگارد، آمبولانسی و غیره، انواع طناب، انواع تور و نردبان نجات، انواع ابزار امدادی کمری و...