آشکارساز گاز پرتابل MSA

MSA Automated Test System

GALAXY GX2

سیسم تست اتوماتیک GALAXY GX2

MSA Multigas Detector

ALTAIR 2X

آشکارساز گاز دو سنسور  تک سنسور Altair 2X - MSA

MSA Multigas Detector

ALTAIR 4X

آشکارساز گاز مولتی Altair 4X - MSA

MSA Multigas Detector

ALTAIR 5X

آشکارساز گاز مولتی Altair 4X - MSA

آشکارساز گاز پرتابل BW/Honeywell

Honeywell BW multi gas detector

XT II multi gas detector

آشکارساز گاز مولتی XT II - BW

Honeywell BW Single-Gas Detectors

Sol 

آشکارساز سینگل Solo - Honeywell BW

BW Multi-Gas Detector

Quattro 

آشکارساز گاز مولتی Quattro - BW

Honeywell BW Multi-Gas Detectors

 CLIP 4

آشکارساز گاز مولتی Clip 4 Honeywell BW

BW Multi-Gas Detectors

Micro 5 PID/IR 

آشکارساز گاز مولتی Micro 5 PID/IR - BW

Honeywell BW Single-Gas Detectors

Extreme

آشکارساز گاز سینگل Extreme - BW

Honeywell BW Multi-Gas Detectors

Ultra 

آشکارساز مولتی Ultra- Honeywell BW

آشکارساز گاز پرتابل Dräger

Dräger multi gas detector

X-am® 8000

آشکارساز گاز مولتی X-am® 8000 Dräger

®Dräger-Tubes

for short-term measurements

دتکتور تیوب ®Dräger-Tubes

آشکارساز گاز فیکس MSA

MSA Gas Monitor

Ultima X5000

آشکارساز گاز مولتی فیکس MSA Ultima X5000

آشکارساز گاز فیکس MSA

47K Series

آشکارساز گاز فیکس MSA 47K

MSA Gas Monitor

Ultima X3

آشکارساز گاز مولتی فیکس MSA Ultima X3

آشکارساز گاز فیکس MSA

S4000TH H2S 

آشکارساز گاز فیکس MSA MOS-5

آشکارساز گاز فیکس MSA

IR5500 Open Path Infrared

آشکارساز گاز فیکس MSA IR5500

آشکارساز گاز فیکس Dräger

Dräger gas detector

Polytron 7000

 

آشکارساز گاز فیکس Dräger Polytron 7000

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت دامون هیدرو میباشد.
[ design & programming | donyadideh.com ]